Зохиолч ба сурах бичиг

Зохиолч ба сурах бичиг

Хүүхдийн зохиолч О.Сундуйн зохиол бүтээлүүд 2000 оноос ерөнхий боловсролын бага ангийн сурах бичигт орж эхэлсэн бөгөөд эдүгээ 40 орчим үлгэр, шүлэг, өгүүллэг нь сонгогдон ороод байна. Зохиолчийн сурах бичигт орсон зохиолуудаар “Бүтээл төрсөн түүх” тусгай нэвтрүүлэг хийж багш нарт түгээн  түгээн дэлгэрүүлж байна.