Нисдэг хулгана Чинүүхэй ба Найтаадаг охид

“Цох” сонины шалгаруулалтаар хамгийн олон уншигчтай номоор шалгарсан.