Зочин

Шилдэг бүтээлд олгодог “Алтан –Өд” шагнал хүртсэн.