Зусланд болсон хачирхалтай явдал

Боловсролын яамнаас баталсан “Сурагчдын заавал унших номын жагсаалт”-д орсон