Эрх цэнхэр ишиг

Сонсдог ном "Жангар" хэвлэлийн газраас эрхлэн хэвлүүлэв.