Зөрүүд охин эрдэм сурсан нь

Орчин үеийн үлгэр А.Амарбаяр хөгжмөөр дуулалт жүжиг найруулан тавьсан