Хонгорхон үр минь унтдаа

Шүлгүүд “Жангар” хэвлэлийн газраас эрхлэн хэвлүүлэв