Хонхот гөлчгийд тохиолдсон адал явдал

Боловсролын яамнаас зарласан уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэн бүтээл