О.Сундуй зохиолчийн номыг уншсан хүүхдүүд түүнд төрсөн сэтгэгдлээ бичлэгээр илгээжээ.

2020-2021 он бол Монголд ковид-19 цар тахал хүчтэй дэлгэрч хөл хорио тогтсон үе. Одоо ч хичээл сургууль эхлээгүй байна. Гэхдээ О.Сундуй зохиолч нь уншигчидтайгаа ном бүтээлээрээ уулзсаар байна. Түүний уншигч хүүхдүүд зохиолчид цахим захидлыг тасралгүй илгээсээр байгаа юм.

52 –Р сургуулийн Т.Эрдэнэтуул багшийн шавь нар