Хүүхдийн зохиолч О.Сундуйн зохиолыг уншаад төрсөн сэтгэгдлээрээ зураг зурж, баримал барьж, захидал бичиж цахим шуудангаар түүнд илгээсээр байна.

“Ковид-19”- өөс шалгаалсан хөл хорио цээрийн үед Хүүхдийн зохиолч О.Сундуй орон даяар цахим уулзалтуудыг хийж байна. Уулзалтанд оролцсон хүүхдүүд Хүүхдийн зохиолч О.Сундуйн зохиолыг уншаад төрсөн сэтгэгдлээрээ зураг зурж, баримал барьж, захидал бичиж цахим шуудангаар түүнд илгээсээр байна.